thông tin liên hệ
Ông Lê Đại Công
- 0399.953.686

Gia công cơ khí chi tiết, khuôn mẫu, đồ gá, Xinhlanh Thủy Lực

Khuôn đùn ống nhựa
Khuôn đùn ống nhựa
Gia công lock, chấn uốn lưới sàng
Gia công lock, chấn uốn lướ...
Xinhlanh Thủy Lực
Xinhlanh Thủy Lực
Xinhlanh Thủy Lực
Xinhlanh Thủy Lực
Khuôn đùn ống nhựa
Khuôn đùn ống nhựa
Dao băm gỗ nhựa
Dao băm gỗ nhựa
Bạc căn, mặt bích
Bạc căn, mặt bích