thông tin liên hệ
Ông Lê Đại Công
- 0399.953.686

Máy công nghiệp thực phẩm

Máy trộn thịt 80kg
Máy trộn thịt 80kg
Máy trộn bột thực phẩm ướt,khô
Máy trộn bột thực phẩm ...
Máy trộn ngũ côc
Máy trộn ngũ côc
Máy trộn bột, hóa chất
Máy trộn bột, hóa chất
Máy trộn thịt, bột, gia vị 50 kg/ mẻ trộn
Máy trộn thịt, bột, gia vị 50 kg/ mẻ trộn
Máy trộn thịt, bột, gia vị 200 kg/ mẻ trộn
Máy trộn thịt, bột, gia vị 200 kg/ mẻ trộn
Máy trộn bột thực phẩm gia vị
Máy trộn bột thực phẩm gia vị
Máy trộn 2 trục, trộn thịt,thực phẩm gia vị 25kg/ mẻ trộn
Máy trộn 2 trục, trộn thịt,thực phẩm gia vị 25kg/...
Máy Trộn Thịt Gia Vị Nguyên Liệu làm nem chua chả giò
Máy Trộn Thịt Gia Vị Nguyên Liệu làm nem chua chả...
Máy trộn thị gia vị nguyên liệu, salad
Máy trộn thị gia vị nguyên liệu, salad
Máy trộn bột, thực phẩm ngũ cốc, bao viên...
Máy trộn bột, thực phẩm ng...
Máy trộn bột
Máy trộn bột
dây chuyền máy trộn bột
dây chuyền máy trộn bột
Máy trộn thịt 100kg
Máy trộn thịt 100kg
Máy trộn bột, thịt gia vị
Máy trộn bột, thịt gia vị