Gia công chế tạo phễu - thùng chứa - kệ gá

Bồn chứa liệu
Bồn chứa liệu
Kệ bàn
Kệ bàn
Phễu thùng chứa Inox
Phễu thùng chứa Inox
Phễu thùng chứa Inox
Phễu thùng chứa Inox