Gia công Chi tiết, chế tạo phễu - thùng chứa - kệ gá

Phễu thùng chứa Inox
Phễu thùng chứa Inox
Bồn chứa liệu
Bồn chứa liệu
Kệ bàn
Kệ bàn
Phễu thùng chứa Inox
Phễu thùng chứa Inox