Cọc truyền dịch y tế

  • Sản xuất: Mạnh Hưng.
  • Vật liệu: Inox 304, 201.
  • Kích thước điều chỉnh được khoảng 1300 đến 2100mm ± 5 mm.
  •  Bảo hành 12 tháng.

Block "4-tieu-chi" not found